Επικοινωνία

Service Mercedes-Benz | Θωμάς Και Βάια Πεπόνη ΑΕ
/Επικοινωνία

Service Mercedes

Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes Benz

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

8ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, ΤΚ 455 00 Πεδινή Ιωαννίνων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Τηλ: 26510 91200 | 26510 94914
Fax: 26510 91711